Ahad, 7 Mac 2010

JENIS BACAAN

Jumaat, 2009 Mac 27
Jenis-Jenis Bacaan

Jenis-Jenis Bacaan
Secara luaran kita mungkin mengatakan bahawa 'bacaan' itu adalah 'membaca', menukar grafik kepada 'makna' dan seterusnya memahami keseluruhan apa yang dibaca. Sebenamya 'bacaan' boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Di bawah disenaraikan pelbagai jenis tersebut.


a. Bacaan Mekanis
Bacaan mekanis adalah bacaan kuat yang mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul, membaca mengikut intonasi, nada dan tekanan yang betul. Bahan bacaan yang digunakan dalam bacaan mekanis terdiri daripada perkara yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. b. Bacaan Mentalis
Bacaan mentalis atau dikenali juga sebagai bacaan akaliah merupakan bacaan secara senyap. Aspek-aspek kefahaman dibedkan penekanan, sementara aspek-aspek sebutan, nada, tekanan dan intonasi tidak ditekankan dalam bacaan ini.
c. Bacaan Intensif
Bacaan intensif ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan
kebolehan dalam meneliti, memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Di samping itu, bacaan intensif memberi tekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri- ciri tatabahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasJ yang berlainan. Latihan bacaan intensJf biasanya memedukan bimbing?n dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid.
d. Bacaan Ekstensif
Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Bacaan ekstensif biasanya memberi tumpuan kepada beberapa aspek terutamanya menitik BERAT aspek pengukuhan asas bacaan, menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan, meningkatkan kepantasan membaca, membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Mengikut kebiasaannya, melalui bacaan ekstensif ini murid akan dapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan.
Dicatat oleh MUHAZIR di 22:40 DIAMBIL DARI LAMAN BLOG MUHAZIR-ASPALELA...TQ

Tiada ulasan:

Catat Ulasan